11271
CONFIRMED

DEATHS
10234
RECOVERED
🌏40,729,251
INFECTED
🌏27,846,487
RECOVERED
🌏1,124,027
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ނަމާދު ކުރަނީ --
ވައިރަހުގެ އަލާމާތް ހުރިނަމަ މިސްކިތަށް ނުދާން އެދެފި
Share
ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހުންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ކުޑަކުދިން ވެސް މިސްކިތަށް ނުދިޔުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރޯގާ ޖެހި، ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާ މީހުންނާއި، ކެރެންޓީނުކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް ގޮސްފައިވާ މީހުން ވެސް މިސްކިތަށް ނުދިޔުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. 

"ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެއްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ނަމަ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ނުދިއުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް،" އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން ﷲ އަށް ވަކީލުކޮށް ދުއާކުރުން އިތުރު ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި، އިލްމުވެރިންގެ ލަފައާއެކު އެ ދަނޑިވަޅަކަށް މުހިއްމު ދީނީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ ހުރިހާ ފަރުޟު ނަމާދަކަށް ފަހު ގުނޫތު ކިޔުމަށް ވެސް އަންގާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް