ads
މާލީގައި ހިންގާ ރަޝިއާގެ ކޭމްޕްގެ ބައެއް
ރަޝީއާ މިލިޓަރީ ކޭމްޕަކަށް ހަމަލާދީފި
މާލީގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ރަޝީއާގެ މިލިޓަރީ ކޭމްޕަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރަޝިއާ މިލިޓަރީ ކޭމްޕަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ މާލީގެ މުސްލިމް ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކުންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެސަރަހައްދުގައި އޮންނަ އެއާޕޯޓަކަށްވެސް އެ ޖަމާއަތުން ހަމަލާދީފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މަލީގެ ބައެއް އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންވެސް ވަނީ މިކަން އިންޓަނޭޝަނަލް މީޑިއާއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

"ވަރަށް ބާރު ދެތިން ގޮވުމެއްގެ އަޑު އިވުނު، އެމީހުން ވަނީ އެއާޕޯޓަށްވެސް ހަމަލާދީފައި، ސުލްހަ ބަލަހައްޓާ ފައުޖުން ދަނީ އެމީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން" - އޮފިޝަލް

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ހަމަލާދިން ޖަމާއަތުން ވަނީ އެއާޕޯޓާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ސަރަހައްދުތައް އެމީހުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށްވެސް ގެންގޮސްފައެވެ.

17%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
17%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް