ads
ހދ މަކުނުދޫ
މަކުނުދޫގައި ރޯވި ގެއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް
ހދ މަކުނުދޫގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރޯވި ގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ރޭ 9:00 އެހާއިރު ރޯވެ ބޮޑުބައެއް އަނދާފައިވަނީ އެރަށު "އަލްފާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ގެެއެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގޭގެ ބޮޑުބައެއް އަނދާފައިވީ ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ރޯވެ އަނދާފައިވަނީ އަގުބޮޑު ސާމާނުތަކެއް ބަހައްޓާފައި ހުރި ގުދަނަކަށް ބޭނުންކުރާ ތަނެއްގައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް