ads
ގާސިމް އިބްރާހީމް
ހުކުރު ދުވަހުގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް، ޖޭޕީ މެންބަރުންނަށް ގާސިމް ގޮވާލައިފި
ފޯޅަވައްސާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އިން ވަކި ކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން އަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިނުވުމަށް, ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިން، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފޯޅަވައްސާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން އަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ނުރުހުންވެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނާއި، އެމްއެންޕީ އަދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެކުލަވާލައިފައިވާ އިއްތިހާދުން ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާ ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޖޭޕީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަށް ފޮނުއްވި މެސެޖްގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެއެއްވުމުގެ ނަތީޖާ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ސާފުވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުން ދުވަހު ބޭއްވުނު ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަމާއި، ޢާންމު މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި ޕާޓީއާއި މި ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕުން ދެމިތިބޭން ވާނީ މިފަދަ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ޤައުމު ހަލަބޮލި ނުވާނެ މަގަށް ވިސްނުން އިސްކޮށްގެންނެވެ،" ގާސިމްގެ މެސެޖް

ގާސިމް މިގޮތަށް އެދިވަޑަައިގެންފައިވާއިރު ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވަނީ ފޯޅަވަހި ކޯލިޝަނާ އެކު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވަނީ ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް އެކޯލިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި އޭނާ ވަނީ ޖޭޕީ ތަމްސީލުވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް