ads
ނޭޓޯ ސިފައިންނަށް އަނިޔާކޮށް ހޭނައްތާލާފައި
ކޮސޯވޯގައި ނޭޓޯ ސިފައިންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދީފި
ބޯއިކޮޓްކުރި އިންތިހާބުތަކަށް ފަހު ސާބުގެ ސާބު ނަސްލުގެ އަގުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ސަރަހައްދެއްގައި އަލްބޭނިއާގެ ނަސްލުގެ މޭޔަރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމުން ރުޅިގަދަވި، ސާބު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހުއްޓުވުމަށް ނޭޓޯގެ ސިފައިން ހޯމަ ދުވަހު ކޮސޯވޯގެ ތިން ޓައުން ހޯލެއްގެ ވަށައިގެން ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ.

ލެޕޮސާވިޗް ޓައުންގައި މުޒާހަރާތައް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ބަދަލުވެ، ސާބުން ވަނީ އާ މޭޔަރުގެ ކާރަށް ބިސް އުކާލައި ސިފައިންނާ ކުރިމަތިލާފައެވެ. ރިއަޓް ގިއާގައި ތިބި ނޭޓޯގެ ޕީސްކީޕަރުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ކިބައިން ޓައުން ހޯލްގެ ވަށައިގެން އެތުރިފައެވެ.

ޒްވެކާން ޓައުންގައި ވެސް ސާބު މީހުން ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރޭނަށް އަރައިގަތުމަށް ތާއީދުކުރާ ރަމްޒަކަށް ވެފައިވާ "ޒެޑް" އަކުރު ނޭޓޯގެ އުޅަނދުތަކުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ސްޕްރޭ ވެސް ކޮށްފައެވެ. 

މި މުޒާހަރާތައް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ކޮސޯވޯގައި ސާބިއާގެ މަސްލަހަތު ތަމްސީލުކުރާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ "ސާބިއާގެ ނޭޝަނަލް ކައުންސިލުން" ނެވެ. އެ ކައުންސިލުން ބުނީ މި މުޒާހަރާތަކަކީ ސާބްގެ އަގުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަލްބޭނިއާގެ ނަސްލުގެ މޭޔަރުންގެ "ގާނާނީ ހިލާފު" އިންތިހާބުތަކަށް ދިން ރައްދުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ކޮސޯވޯއިން 2008 ވަނަ އަހަރު ސާބިއާގެ އަތްދަށުން މިނިވަންކަން އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް ސާބިއާ އިން އަދިވެސް އެކަން ބަލައިގަތުމަށް ދެކޮޅު ހަދައެވެ. ކޮސޯވޯގެ މައްސަލައިގައި ދެގައުމު ގުޅުންކެނޑިފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

ސާބިއާގެ ބާރުތަކާއި އަލްބޭނިއާގެ ނަސްލީ ބާގީންގެ މެދުގައި ހިނގި ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ނޭޓޯއިން 1999 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮސޯވޯގައި އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

ކޮސޯވޯގައި ސުލްހަވެރިކަމާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ސުލްހަ ބެލެހެއްޓުންތެރިންގެ މަސައްކަތެވެ.

ކޮސޯވޯގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާތަކަކީ ސާބިއާ އާއި ކޮސޯވޯއާ ދެމެދު މިހާރު ހިނގަމުންދާ ނުތަނަވަސްކަން ހަނދާންކޮށްދޭ މުޒާހަރާތަކެކެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް