13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ބޮލީވުޑު ފަންނާނުންގެ ކައިވެނިތައް ފަސްކުރަނީ؟
Share
މިއަހަރަކީ ބޮލީވުޑުގެ ގިނަ ފަންނާނުންގެ ކައިވެނިތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަހަރެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެ ކައިވެނިތައް ފަސްކުރުމަށް ފަންނާނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެ އެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން ފިލްމީ ތަރި އަލީ ފަޒަލް އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ފިލްމީ ތަރި ރިޗާ ޗައްދާގެ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގައި ކައިވެނި ކުރާނެ އަޑުތައް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. އަދި ވަރުން ދަވަން އާއި އެނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ ދަލާލް މެއި މަހު ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ އަޑުތައް އަރާފަ އެވެ.

ނަމަވެސް މި ދެ ކައިވެނި ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނޫސްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނާނުން އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ފަޒަލް އާއި ރިޗާ އަދި ވަރުން އާއި ނަތާޝާގެ އިތުރުން މިއަހަރު ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓު ވެސް ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް އަޑުތައް އަރާފައިވާއިރު އެކައިވެނިވެސް ފަސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ބޮލީވުޑުގެ ގިނަ ފަންނާނުން މިހާރު ތިބީ ހޯމް އައިސޮލޭޝަނުގަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް