ads
ރަޖްނީކާންތް އަދި ރޮނާލްޑޯ
ރަޖްނީކާންތުގެ ފިލްމެއް ބަލަން ރޮނާލްޑޯ ގޮސްފި
ފުޓްބޯޅަ ސުޕަސްޓާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާގެ ބިޒީ ޝެޑިއުލުން ވަގުތުކޮޅެއް ނަގައިގެން އާއިލާއާއެކު ރަޖިނީކާންތުގެ ފިލްމެއް ބަލާލަންގޮސްފިއެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ބަލަން ދިޔަ ފިލްމަކީ "ޖެއިލާ" އެވެ. މިއީ އެނެމް ފަހުން ނެރުނު ރަޖްނީކާންތުގެ އެކްޝަން ތްރިލާ ފިލްމެކެވެ. ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ ނެލްސަން ދިލިޕްކުމާރުއެވެ. ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވަނީ ސަން ޕިކްޗާސްގެ ކަލާނިތީ މަރަން އެވެ. 

your imageރޮނާލްޑޯ އާއިލާއާއެކު ސިނަމާ ބޭރުގައި

މި ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލުން ރަޖިނީކާންތު ފެނިގެންދާއިރު، ސަޕޯޓިން ރޯލުން ވިނަޔަކަން، ރާމްޔާ ކްރިޝްނާން، ވަސަންތު ރަވީ، ސުނިލް، މިރްނާ މެނޯން އަދި ޔޯގީ ބާބޫ ވެސް ފެނިގެންދެ އެވެ.

your imageޖެއިލާގެ މަންޒަރެއްގައި ރަޖްނީކާންތު

އިންޑިއާގެ ސިނަމާގެ 'ސުޕަސްޓާ' ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ރަޖިނީކާންތު ވަނީ ލެޖެންޑަކަށް ވެފައެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް