ads
ފިލްމީތަރި އަހުމަދު އާސިމް
ވަގު ނުހިފުނަސް ބައިސްކަލު ގެނެސްދީ: އާސިމް
މީހަކު މާލޭގެ މަގެއްމަތީގަ ހުރި ބައިސްކަލެއް ވަގަށް ނަގާ ވީޑިއޯ އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަހުމަދު އާސިމް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން އާސިމް އޭނާގެ ސޯލަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލި ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މާލޭ މަގެއް މަތީގައި ޗޭނު ޖަހައި ތަޅުލާފައި ހުރި ބައިސްކަލެއް މީހަކު ވަގަށް ގެންދާ މަންޒަރެވެ. 

"ރޯމާ ދުވާލު ޗޭނު ޖަހާފައި ހުންނަ ބައިސްކަލު އުފުރާލައިގެން ގެންދާއިރު ހީވަނީ އަމިއްލަ މުދާ ހެން. މި ބައިސްކަލު މިއަދު މީނާ ވަނީ ގެންގޮސްފަ. އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ކުށްވެރިންތައް މިނިވަން ކުރާނީ. ވައްކަމާ ފޭރުން އިތުރުވަނީ. މި މީހާ ނުފެނުނަސް މި ބައިސްކަލު ހޯދަދީބަލަ،" ފުލުހުން ޓެގްކޮށް އާސިކް ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގަ ބުނެފައިވެއެވެ.

ސީއެންއެމްއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އާސިމް ބުނީ ބައިސްކަލަކީ އޭނާގެ ބައިސްކަލެއް ނޫންނަމަވެސް، އެ ބައިސްކަލު ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ކައިރިންކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގައި ވައްކަމާ ފޭރުން އިތުރުަވަމުން ދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ މިއަދު ބުންޏެވެ. 

64%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
11%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް