ads
ކަންސިލަރު އަހްމަދު ޒަމީރު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ގުޅިވަޑައިގަތުން
މާލެ ސިޓީ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރު ޒަމީރު ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި
މާލެ ސިޓީ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރު އަހުމަދު ޒަމީރު ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ޒަމީރު ވަނީ ޑރ މުއިއްޒު އެންޑޯޒްވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ކައުންސިލަރު ޒަމީރު ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހަވީރު އެވެ. 

ޒަމީރު ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރޝިޕް ފޯމު ހަވާލުކުރެއްވީ ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ މުއިއްޒު އާއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް