ads
އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސް: އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރަކަށްވެގެން މީގެ ފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ އޮފާއެއް ވަނީ ފަށާފައި - ފޮޓޯ:އެޕަލް އިންޓްރޯ
އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރަކަށްވެގެން ފަހުގެ އައިފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރަކަށްވެގެން އެންމެފަހުގެ އައިފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ހާއްސަ އޮފާއެއް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ފަށައިފިއެވެ.

އުރީދޫން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި އޮފާގެ ދަށުން ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސް ފޯނެކެވެ.

އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރަކަށް ވާން އެދޭ ކަސްޓަމަރުން 1،000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭނަކަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުން ޕްރިމިއާ މެންބަރަކަށް ވެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. ޕްލޭން އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާ އެކު، އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރުންނަށް ލިބޭ ހާއްސަ ފައިދާތައް އެ ކަސްޓަމަރަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫން ބުނެފައިވަނީ މި އޮފާ ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

މި އޮފާގައި ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރަކަށް އަލަށްވާ ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުރަށް މިހާރު ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ތިބި ފަރާތްތަކަށް މި އޮފާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޕްލޭން އަޕްގްރޭޑް ކޮށްގެން ކަމުގައެވެ.

your imageއުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރަކަށްވެގެން މީގެ ފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ އޮފާއެއް ވަނީ ފަށާފައި - ފޮޓޯ:އުރީދޫ

އުރީދޫގެ ޕްލޭން އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަަމަރުންނަށް ore.do/upg ނުވަތަ ore.do/snupg މެދުވެރިކޮށް ޕްލޭން އަޕްގްރޭޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް