ads
އެމްޑީޕީ އޮފީސް----ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ސައްހަ ނޫންލިސްޓެއް ފަތުރަނީ އެންޓި ކެމްޕޭނުކުރަން: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީން 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކުރަމުންދާ ލިސްޓަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ލިސްޓެއްކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގަ ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ބައިވެރިވެ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ހީވާގި ގައުމީ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުންނާއި އެ ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާ ގާތަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގާ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާ އެކު އެކުލަވާލާ ސިޔާސަތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައިގެންކަމަށެވެ.

"މި ޕާޓީއިން 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކުރަމުންދާ ލިސްޓަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް އެންޓި ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބަޔަކު ދަައުރުކުރަމުންދާ ލިސްޓެއް،"

ބަޔާނުގަ ބުނެފަ ވަނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއިން ވާދަކުރާ ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައިވެސް ކެމްޕެއިންނަށް ކުރާ ހަރަދުތަކަކީ އެ އިންތިހާބަކާބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރެވޭ ހަރަދުތަކެއްކަމަށެވެ. 

މިކަން ކޮންމެ އިންތިހާބެއްނިމި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުން ސާބިތުވާން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް