ads
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންތަކެއް: އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމުގެ މަގާމު ރަޝިއާއިން އަންނަނީ ދަމަހައްޓަމުން - ފޮޓޯ:ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް
އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމުގެ މަގާމުގައި އަދިވެސް ރަޝިއާ
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމުގެ މަގާމު ރަޝިއާއިން ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި އެންމެފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަޝިއާއިން 165,751 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑުގެ ކުރިން އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ޗައިނާ އޮތީ އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން:

  • މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 1,447,144 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ
  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު، 13.5 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް
  • މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އައިސްފައިވަނީ 1,275,227 ފަތުރުވެރިން

ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 86,096 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވެއެވެ. ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އެއީ 1.8 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލަކު 4,973 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި އައި ފަތުރުވެރިން އެވްރެޖްކޮށް 7.6 ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ:

  • ރަޝިއާ - 165,751 ފަތުރުވެރިން (ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 11.5 އިންސައްތަ)
  • ޗައިނާ - 158,366 ފަތުރުވެރިން (ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 10.9 އިންސައްތަ)
  • އިންޑިއާ - 157,350 ފަތުރުވެރިން (ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 10.9 އިންސައްތަ)
  • އިނގިރޭސިވިލާތް - 115,300 ފަތުރުވެރިން (ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 8.0 އިންސައްތަ)
  • ޖަރުމަނުވިލާތް - 100,639 ފަތުރުވެރިން (ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 7.0 އިންސައްތަ)

މި ގައުމުތަކުގެ އިތުރުން ދެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އިޓަލީ، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ސްޕެއިން އަދި ސްވިޒަލޭންޑުންނެވެެ.

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް 1،269 ތަނެއް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 174 ރިސޯޓާއި 14 ހޮޓަލާއި 919 ގެސްޓްހައުސްގެ އިތުރުން 162 ސަފާރީ ހިމެނެއެވެ. މި ތަންތަނުން ޖުމްލަ 62,896 އެނދު އޮޕަރޭޓްކުރެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް