ads
އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގަލަންތު ސިފައިންނާއި ބައްދަލުކުރަނީ—
ހިޒްބުﷲ އިން ގޯހެއް ހަދައިފިއްޔާ ބެއިރުޓްއަށް ގައްޒާއަށް ހަދާނަން
ހިޒްބުﷲ އިން ގޯހެއް ހަދައިފިއްޔާ ބެއިރުޓްއަށް ގައްޒާއަށްކޮށްލިވަރު ކުރާނެކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގަލްންތު ބުނެފި އެވެ.

ގަލްންތު ބުނީ އިޒްރޭލުގެ އުތުރުގެ ބޯޑަރުގައި "ހިޒްބުالله އަށް ބޮޑު ގޯހެއް ހަދަން ގާތް ކަމަށެވެ. 

"ބެއިރޫތުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ނިމިގެން ދާނީ މިހާރު ވެސް ހުދު ދިދަ ނަގައިގެން ގެއިން ފިލައިގެން އުޅޭ ގައްޒާގެ ހާލަތަށް". ގަލަންތު ބުންޏެވެ.

އުތުރު ބޯޑަރު ކައިރީގައި ހުރެ ގަލަންތު ބުނީ އޭނާ އެތަނަށް ދިޔައީ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްކުރަން ނޫންނަމަވެސް ހާލަތު ވަޒަންކޮށް ޖަވާބުދޭންވިގޮތެއް އަންދާޒާކޮށްލަން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ ހިޒްބުالله އަށް ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާނެކަމަށާއި އެކަންތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
67%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް