ads
ސައުތު އެފްރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް-
އިޒްރޭލާއި ގުޅުން ކެނޑުމާއިމެދު ސައުތު އެފްރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަނީ
ސައުތު އެފްރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ އެމްބަސީ ބަންދުކުރުމާއި ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް ވިސްނަން ނިންމައިފި އެވެ.

މި މަޝްވަރާ ފަށަނީ އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރާއި އެޕާޓްހައިޑް ސަރުކާރަކާ އަޅާކިޔައި، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ ޝުއޫރުތައް ތަކުރާރުކޮށް ފާޅުކޮށްފައިވާ އިކޮނޮމިކް ފްރީޑަމް ފައިޓާސް (އީއެފްއެފް) ގެ ލީޑަރު ޖޫލިއަސް މަލެމާ އެވެ.

 ވެރިކަން ކުރާ އެފްރިކަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް އިން ވެސް ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތާއީދުކުރާކަން ފާޅުކޮށް، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޕްރިޓޯރިއާގައި ހުންނަ އިސްރާއީލުގެ އެމްބަސީގެ ބޭރުގައި މުޒާހަރާކޮށްފަ އެވެ.

 ގައްޒާއަށް ހަމަލާދޭން ފެށިފަހުން 9 ގައުމަކުން ވަނީ އިޒްރޭލާ ގުޅުން ކަނޑާލާފަައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް