ads
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހި: ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އާންމުކޮށްފައި - ފޮޓޯ:ޝިންވާ
4،000 ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރެފި
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުން ފުރަތަމަ 4،000 ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ގެޒެޓު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ ދާއިމީ ލިސްޓު އެކުލަވާލީ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިމީ ލިސްޓަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް