ads
ޑޭވިޑް ބެކަމް އަދި ކަރިޝްމާ
ޑޭވިޑް ބެކަމް ކަރިޝްމާއާއެކު
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަކުޅުންތެރިއާ ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ކަރިޝްމާއާއެކު އަންގާރަ ދުވަހު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ސޯސަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެއްޖެއެވެ.

މި ފޮޓޯގެ ހަގީގަތް ބަލާލާއިރު މި ފޮޓޯއަކީ، ބުދަ ދުވަހު ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އަނަންދު އަހޫޖާ ބޭއްވި ޕާޓީއެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. 

ޕާޓީއަށް ފަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕާޓީގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް ވައިރަލްވެފައިވާއިރު، މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިންނާ އެކު ބެކަމް އުފާކުރާ މަންޒަރު ފެނެ އެވެ.

your imageޑޭވިޑް ބެކަމް އަދި ކަރިޝްމާ

ޑޭވިޑް ބެކަމްއާއެކު ދެ ފޮޓޯއެއް ކަރިޝްމާ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، ބެކަމްއާއެކު ފޮޓޯ ނެގީ "ދަރިންނަށްޓަކާ" ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާއާއި އެނާގެ ދަރިންނަކީ ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭނުންކަމަށް ކަރިޝްމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

 

75%
ކަމުގޮސްފި
13%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް