ads
ޝާހު އަދި ޝިލްޕާ ބާޒީގަރުގެ މަންޒަރެއްގައި
ބާޒީގަރަށް 30 އަހަރު: ޝިލްޕާގެ ހާއްސަ މެސެޖެއް ޝާހު އަށް
ޝިލްޕާ ޝެޓީ ދާދި ފަހުން ވަނީ އައިކޮނިކް ފިލްމު "ބާޒީގާ" އަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. ނޮވެމްބަރު 12، 1993 ގައި ރިލީޒްކުރި ރޮމޭންޓިކް-ތްރިލާ އަކީ ޝިލްޕާ ހިންދީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނިގެންދިޔަ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ޝާހްރުކް ހާނާއި ކާޖޮލް ވެސް މުހިއްމު ރޯލުތަކެއް ފެނިގެންދެއެވެ.

ޝިލްޕާ ޝެޓީ ވަނީ 'ބާޒީގަރު' އަށް 30 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަނދާނުގައި ފިލްމުގެ ވީޑިއޯއެއް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. 'ބާޒީގަރު' ގައި ޝިލްޕާ ފެންނަނީ ކުޑަ ރޯލަކުން ނަމަވެސް އޭނާގެ ކެރެކްޓަރުގެ ސަބަބުން ބެލުންތެރިންނަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރި އެވެ. 

ފިލްމީ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަމުން ޝިލްޕާ ވަނީ ނޮވެމްބަރު 14 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފިލްމްގެ ކާސްޓުންނާއި ކްރޫއަށް ހާއްސަ މެސެޖެއް އާންމުކޮށްފައެވެ.

ޝިޕްލާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރި މެސެޖުގައި ވަނީ ޝާހުރުކް ހާން އާއި ކާޖޮލް އަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. 

އޭނާ އެކްޓުކުރަން ދަސްކޮށްދިން ސްކޫލަކީ ޝާހުރުކް ހާން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އަބަދުވެސް ޝާހުރުކް ހާންގެ ފޭނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި ހުންނާނެކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
17%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
17%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
17%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް