ads
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު: ހުކުމް ލުއި ކޮށްދެއްވައި މިނިވަން ކުރެއްވުމުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަނީ ވަޑައިގެންފައި - ފޮޓޯ:މިހާރު
އަދީބު އަނެއްކާވެސް ފިއްލެވީތަ؟
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ނިމެން، ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށްވެފައިވަނިކޮށް، ހުކުމް ލުއި ކޮށްދެއްވައި މިނިވަން ކުރެއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަދީބު ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ރޭ ނުވަތަ ކުރީ ރެ އެވެ. ފުރާވަޑައިގަތީ ކޮންތާކަށް ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ. 

ރައީސް ސޯލިހު، އަދީބަށް ލުއިދެއްވީ ޕެރޯލް ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ. އަދީބާ އެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ އަދަބުވެސް ވަނީ ލުއިކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. ލުއި ދެއްވިއިރު އަދީބު ގެންދެވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

އަދީބަށް ދެއްވި މާފާ އެކު، އޭނާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އަދީބު ވަނީ މީގެ ކުރިން ޓަގު ބޯޓެއްގައި ރާއްޖޭން ފިލައިގެން ގޮސްފަ އެވެ. އޭނާ އަތުލައިގަނެވުނީ އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް