ads
ރާކީ އަދި ޝާހުރުކް ހާން
ޝާހުރުކް ހާން ކައިރިން ދަރިއަކު ބޭނުން: ރާކީ
ޝާހުރުކް ހާން ކައިރިން ދަރިއަކު ބޭނުންވާކަމަށް ރާކީ ސާވަންތު ބުނެފިއެވެ.

ރާކީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ އާރިޔަން ކަހަަލަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްކަމަށެވެ. 

މިކަމާ ގުޅިގެން ޝާހުރުކްހާން އަދި އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ނުކުރެއެވެ. 

ޝާހުރުކް ހާން ކައިރިން ދަރިއަކު ބޭނުންވާކަމަށް ރާކީ ބުނިއިރު، ޝާހު އަކީ މީހަކާ އިނދެގެން ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމްުން އަންނަ މީހެކެވެ. 

މި ފަހަކަށް އައިސް ރާކީއަށް ފިލްމަކުން ޗާންސެއް ނުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ބިގްބޮސްގައި ރާކީ ބައިވެރިވާނެކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފައެވެ. އޭނާ ބައިވެރިވާނީ އެނާގެ ކުރީގެ ފިިރިމީހާ އާދިލްއާއެކު ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

9%
ކަމުގޮސްފި
64%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
27%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް