ads
ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ލިބިފައި - ފޮޓޯ:ޑަބްލިޔުޓީއޭ
އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލުގެ މަގާމު ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭން ދިފާއުކޮށްފި
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޓޫރިޒަމް މަންޒިލުގެ އެވޯޑު ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭން ހާސިލުކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ދެވޭ އެންމެ މަގުބޫލު އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވަނީ ރޭ ދުބާއީގެ ބުރުޖު އަލް އެރެބް ހޮޓަލުގަ އެވެ.

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއިން ހޮވާ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޝަހުސިއްސަތަކަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ ހޮވިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މި އަހަރު ބޭއްވި 30 ވަނަ ޓެރަވަލް އެވޯޑުގައި ދުނިޔޭގެ ކެޓަގަރީން ރާއްޖެއަށް ވަނީ 11 އެވޯޑެއް ލިބިފަ އެވެ. އެ އެވޯޑުތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭން ވަނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް ހާސިލުކޮށްފަ އެވެ.

your imageޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޝަހުސިއްޔަތުގެ އެވޯޑާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ:ޑަބްލިޔުޓީއޭ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އަށް ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޓޫރިޒަމް ބޯޑުގެ މަގާމު ލިބިފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސްޕެޝަލް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ކެޓަގަރީން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެވޯޑުތައް:

 • ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު (ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް)
 • ވޯލްޑް ލީޑިން ޓޫރިސްޓް ބޯޑު: އެމްއެމްޕީއާރުސީ
 • ވޯލްޑް ލީޑިން އެއާޕޯޓު ރިސޯޓު: ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް
 • ވޯލްޑް ލީޑިން ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓާ: ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)
 • ވޯލްޑް ލީޑިން ހަނީމޫން ރިސޯޓު: ޖޭއޭ މަނަފަރު
 • ވޯލްޑް ލީޑިން ބުޓީކް އެއާޕޯޓު ހޮޓެލް: ހޮޓެލް ޖެން
 • ވޯލްޑް ލީޑިން ލަގްޒަރީ ހަނީމުން ރިސޯޓު: ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް
 • ވޯލްޑް ލީޑިން ވޯޓާ ވިލާ ރިސޯޓު: އެމަރަލް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
 • ވޯލްޑް މޯސްޓް ރޮމެންޓިކް ރިސޯޓު: ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް
 • ވޯލްޑް ލީޑިން ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް: ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް
 • ވޯލްޑް ލީޑިން ލަގްޒަރީ އައިލެންޑް ރިސޯޓު: ވޮއްމުލި މޯލްޑިވްސް

ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑުތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މި އެވޯޑުތައް ދޭން ފަށާފައި ވަނީ 1993 އަހަރެވެ. މި އެވޯޑުތައް ދެމުން އަންނަނީ ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް، އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ނެގޭ ވޯޓަކުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް