ads
މޭޔަރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުން، ވާތުން ކަނާތަށް(އާޒިމާ، ސައިފް، ހުސެއިން ވަހީދު، އާޒިމް)
މާލޭ މޭޔަރު އިންތިހާބު: ޕީއެސްއެމް އިން ބަހުސެއް ބާއްވަނީ
ހުސްވެފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރުކަމުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސެއް ބާއްވަން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ(ޕީއެސްއެމް)އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ޕީއެސްއެމް އިން ބުނީ، މާލެ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް ކެނޑިޑޭޓުން ގެންގުޅުންވާ ތަސައްވުރާއި، ކުރިއަށްގެންދަވާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ބަހުސްއެއް ކަމަށެވެ.

މޭޔަރުންގެ ބަހުސްވެސް ބާއްވާނީ، ޕީއެސްއެމުން ބާއްވަމުން އަންނަ ރިޔާސީ ބަހުސާއި ދާއިރާތަކުގެ ބަހުސްވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ގޮތަށެވެ. ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދައުވަތު އަރުވާނެކަމަށް އެ ޗެނަލުން ބުނެއެވެ.
ޕީއެސްއެމް އިން ބުނީ މޭޔަރުންގެ ބަހުސްގެ އިތުރުން، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ސިޔާސަތުތައް ގެނެސްދިނުމަށް އޮންއެއާ ވަގުތު ދޫކުރުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.
އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން މިހާތަނަށް 3 ޕާޓީއަކުންނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުފައްދަވަން އުޅޭ ޕާޓީން ވެސް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓުން:

  • އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
  •  ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު
  •  ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީގެ  ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހް
  • ރައީސް ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވާ އުފައްދަވަން މަސައްކަތްކުރާ، ޕީޕަލްސް ނެޝަަނަލް ޕްރަންޓުން، ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަހީދު

ބަހުސް ބާއްވާނެ ތާރީހް ފަހުން އިއުލާނު ކުރާނެކަމަށް އެ ޗެނަލުން ބުނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް