ads
ރޮނާލްޑޯ އަދި ޓީމު މޭޓު ޓަލިސްކާ
ރޮނާލްޑޯ ރެސްޓުގައި، ޓީމު އެއްވަރު
އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ރެސްޓްދީ، ޕޮއިންޓަކުން އަލް ނަސްރު ފުއްދާލައިފިއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯއަށް ރެސްޓް ދިންއިރު، އަލް ނަސްރުވަނީ ދެވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދާފައެވެ. ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ އަލް ނަސްރުވަނީ އިސްތިގްލާލާ އެއްވަރު ވެފައެވެ. އެއީ އެއް ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ.

އަލްނަސްރުވަނީ މާ ކުރިން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދާފައެވެ. މުބާރާތުގެ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދި 10 ޓީމާއި ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ހަ ޓީމު ނޮކްއައުޓް ބުރަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ގްރޫޕްތަކުގެ އީސްޓް އޭޝިއާ ޓީމު އަންނަ ހަފްތާގައި ނިންމާލާނެ އެވެ.

ފަހު 16 ފެބްރުއަރީ މަހު ފަށާއިރު، މުބާރާތް ނިންމާލަނީ މެއި މަހު އޮންނަ ފައިނަލުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް