ads
ނަޑާލް
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގައި ނަޑާލް ކުޅޭނެ
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހު ނުކުޅެ ހުރުމަށް ފަހު، ކުރިން ދެ ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ރަފައެލް ނަޑާލް އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ އެންޓްރީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގައި ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ނަޑާލް ނުކުޅެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި ހުރި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ބްރިސްބޭން އިންޓަނޭޝަނަލްގައި އެނބުރި އަންނާނެކަން ދާދި ފަހުން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ޑިފެންޑިން ޗެމްޕިއަން އަދި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ނަންބަރު ނޮވާކް ޖޮކޮވިޗް އެނބުރި އަންނާނީ ރެކޯޑް 11 ވަނަ ފިރިހެން އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާއި ޖުމްލަ 25 ވަނަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް މޮޅުވުމުގެ އުއްމީދާއެކުއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ފަށާއިރު ނިމޭނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް