ads
އުމުރުން 50 އަހަރުގައި، ޓްވިންކަލް މާސްޓާޒް ޑިގުރީ ހަދައިފި
ބޮލީވުޑުގެ ކުރީގެ އެކްޓަރު އަދި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަނބިމީހާ ޓްވިންކަލް ކަންނާ މާސްޓާޒް ޑިގުރީ ހަދައިފިއެވެ.

އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ޓުވިންކަލް މާސްޓާޒް ހަދާފައިވަނީ ލަންޑަނުގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުންނެވެ. 

އޭނާ މާސްޓާޒް ހަދާފައިވަނީ އޭނާއާއި އަކްޝޭގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާރަވް ބާޓިއާ ވެސް ކިޔަވަމުން އަންނަ ޔުނިވާސިޓީންނެވެ. ދަރިފުޅާ އެއް ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ދާން ޖެހުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަންބޮޑުވިކަމަށް ވެސް ޓުވިންކަލް ބުންޏެވެ. 

ޓްވިންކަލް މާސްޓާޒް ޑިގުރީ ހެދައި ނިމުނުކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއުލާނުކުރީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. މި އުފާވެރި ހަބަރު ހިއްސާކުރަމުން އަކްޝޭ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އަނބިމީހާއަކީ "ސުޕަވުމަން" އެއްކަމަށެވެ. 

"ދެ އަހަރު ކުރިން އަލުން ކިޔަވަން ބޭނުންވާކަމަށް ޓްވިންކަލް ބުނުމުން އެއީ ހަމަ ހަގީގީ ވާހަކައެއްތޯ ސުވާލުއުފެދުނު،" އަކްޝޭ ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް އަކްޝޭ ބުނީ ގޭތެރޭގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން، އަދި ދަރިންނާއި ފިރިމީހާގެ ކަންކަންވެސް ބަލަހައްޓަމުން ކިޔަވައި ނިންމާލުމުން އޭނާގެ އަނބިމީހާއަކީ "ސުޕަވުމަން" އެއްކަން ޔަގީންވާކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް