ads
ތިމަރަފުށި ކުޅުންތެރިން
ތިން ތަރި ޖެހި ތިމަރަފުށި އަލުން ތ. އަތޮޅު ރަސްކަމަށް
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގެ ތ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ތިމަރަފުށިން ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު, ތިމަރަފުށިން ތ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އެ އަތޮޅު އޮމަދޫ ފަސޭހަކަމާއެކު 5-1 ގެ ނަތީޖާއިން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މި މެޗުގައި ތިމަރަފުށީގެ އަބްދުالله ޒިޔާން ދެ ގޯލު ޖެހިއިރު, އަބްދުالله ތަހުޝީން, އިސްމާއިލް މުނީޒް އަދި އިބްރާހީމް ހަމްދާން, މިއިން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ ގޯލެއް ޖަހާފަ އެވެ. އޮމަދޫގެ ހަމައެކަނި ގޯލު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އެ ޓީމަށް ޖަހާދިނީ މުހައްމަދު އަލާއު އެވެ.

ތ. އަތޮޅުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް އިބްރާހީމް ހަމްދާން ހޮވުނުއިރު, އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ ވެސް ހަމްދާން އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް