ads
ކާޑު ލިމިޓްތައް އެބަ މުރާޖައާ ކުރަން، ނަމަވެސް ލިމިޓެއް އަދި ކަނޑަނާޅަން: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ރުފިޔާ އެކައުންޓްތަކުން ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭންކުން އާ ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފި އެވެ.

ޑޮލަރު ލިބުން ދަތިވެ ބީއެމްއެލްއިން ޑޮލަރު ލިމިޓް 25 އަށް ކުޑަކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މީގެ ކުރިން ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. 

އެކަމާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެއެލްގެ ހެޑް އޮފް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ސީއެންއެމްއަށް ވިދާޅުވީ ރުފިޔާ އެކައުންޓްތަކުން ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކާޑު ލިމިޓްތައް މުރާޖައާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ އެ ލިމިޓް މުރާޖައާ ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގައި ބޭންކަށް ދިމާވި ދަތިކަކާ ގުޅުިގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާތަނައް ބޭންކުން އާ ލިމިޓެއް ކަނޑަނާލާ ކަމަށެވެ. އަދި އާ ލިމިޓަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ތާރީހެއް ވެސް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގައި ބޭންކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ރުފިޔާ އެކައުންޓްތަކުން ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކާޑު ލިމިޓްތައް މިދަނީ މުރާޖައާ ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ބޭންކުން ވަކި ލިމިޓެއް ކަނޑަނާޅައެވެ. އަދި އައު ލިމިޓަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ތާރީހެއްވެސް ކަނޑަނާޅަ އެވެ." - ބީއެމްއެއެލްގެ ހެޑް އޮފް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ސައީދު

ބީއެމްއެލްގެ ޑެބިޓް ކާޑުން މިހާރު 250 ޑޮލަރު ނެގޭއިރު، ކްރެޑިޓް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ނެގެނީ 750 ޑޮލަރެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކާޑުތަކުން ނެގޭ ޑޮލަރުގެ ލިމިޓް މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރާނެކަން ސަރުކާރުން ކުރިން އިއުލާންކުރި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑޮލަރު ތާށިކަން ބޮޑުވެ ސަރުކާރުންވަނީ އެ ނިންމުން ފަހުން ތަންފީޒުކުރަން ނިންމާފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް