ads
ރޭގެ އެކްސިޑެންޓް، ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެހެން ދަތުރުނުކުރަން އަންގާފައިވާނެކަމަށްް
ވިލިމާލެ ކައިރިން ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި ރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްްވުމުން، އެ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ނުކުރަން އަންގާ އިންޒާރު ދީފައިވާނެކަމަށް އިމާރާތާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ 07:50 ކަންހާއިރު ވިލިމާލެ ވޯޓާސްޕޯޓްސް ސަރަހައްދުން ބޭރު ކަނޑުމަތީގައި އެކްސިޑެންޓްވެފައިވަނީ ބްރިޖް ހަދާ އެފްކޮންސް ކުންފުނީގެ ލޯންޗަކާއި ރިސޯޓެއްގެ ލޯންޗެއް ޖެހިގެންނެވެ. އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވެގެން 13 މީހަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ވިލިގިނލި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައެވެ. އޭގެތެރެއިން 6 މީހަކަށް އިތުރު ފަރުވާދިނުމަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. 

މި އެކްސިޑެންޓް ހަބަރު ފެތުރުނުތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ މާލެ-ވިލިމާލެ އަދި ވިލިމާލެ-ގުޅީފަޅު ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފައިވާނެކަމށެވެ. އަދި ލައިންސަންސް ހިފަހައްޓާނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދީފައިވާކަން ވަޒީރު ހަނދާން އައު ކޮށްދެވިއެވެ. 

"މިފަދަ ހިތާމަވެރި އަދި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުން މި ދެ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ނުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ." ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއަކުން ގެނައި ހަބަރެއް ރީޕޯސްޓްް ކުރައްވަމުން ވަޒީރު އެކްސްގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

your imageވަޒީރު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓް

ފުލުހުން ބުނީ، ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިިޔާވީ ތިލަމާލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް ކުންފުނީގެ 10 މީހަކާއި އަނަންތުރާ ލޯންޗުގައި ތިބި 3 މީހުން ކަމަށެވެ. އެކްސިޑެންޓްވީ ދެ ލޯންޗުގެ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެޕތަނު އެއް ލޯންޗު އޮތޫ ފުށުން ޖަހާލާފައެވެ. އަނެއް ލޯންޗަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް