ads
އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެނީ
ހުޅުމާލެ އިން މާލެ ދަތުރުކުރާ ހަލިިމަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހަލިމަގުގެ ހުޅުމާލެ އިން މާލެދާ ފަޅީގެ މެދަކާއި ހިސާބުގައި ސައިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް މިއަދު 17:38 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ފަރުވާދިނުމަށް އޭޑީކޭއަށް ގެންދިޔަ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލް އަދި ވަނީ ސާފުވާގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް