ads
ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތް ކުރާ ބިން ހަވާލުކޮށްފި
ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތް ކުރާ ބިން ހަވާލުކޮށްފި
ފަސް ދަނޑުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފުޓްސަލް އާއި ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރާ ބިން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ފަސް ދަނޑުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފުޓްސަލް އާއި ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތަކީ އާ ސަރުކާރުގެ ހަފުތާ 14 ގެ މަގުޗާޓުގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

ފުޓްސަލް ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައެވެ. އަދި ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރާނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއްގައެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރާ ފަސް ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ ކޮމްޕްލެކްސްތަކެވެ. އަދި މި ދެ ކޮމްޕެލްކްސް ވެގެންދާނީ މަލްޓި ސްޕޯޓްސް ކުޅެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ ދެ ތަނަށް ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް