ads
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އަރިހުގައި ވައިޓްހައުސްގެ ފިޒީޝަން ޑރ.ކެވިން އޯކޯނޯ
ރައީސްކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ބައިޑެން ސިއްހީ ހާލަތު ތަންދޭ: ޑރ. ކެވިން
އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ އެމެރިކާގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ރައީސްކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ސިއްހީ ހާލަތު ތަންދޭ ކަމަށް ވައިޓްހައުސްގެ ފިޒީޝަން ޑރ. ކެވިން އޯކޯނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ފިޒީޝަން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ބައިޑަން ސިއްހީ ގޮތުން ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް ޑޮކްޓަރުން ކުރި ސިއްހީ ތަހްލީލުތަކަށް ފަހުއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ފެބްރުއަރީގައި ބައިޑެން މެޑިކަލް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައި ވާއިރު، މިފަހަރުގެ ނަތީޖާ ކުރީގެ ނަތީޖާއާ އަޅާ ބަލާއިރު ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށްވެސް ޑރ.ކެވިން ވިދާޅުވި އެވެ.

your imageރައީސް ބައިޑަން

"އަހަރެން ބުނާ އެއްޗެހި ހަނދާން ހުރޭ. އަހަރެންނަށް އަހަރެން ކުރާ ކަންކަން އެނގޭ..." ބައިޑަންގެ މުސްކުޅިވެ ވެރިކަން ކުރަން ސިއްހީ ހާލަތު ތަން ނުދޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނާ ބުނުމަށް ރައްދުދީ އުމުރުން 81 އަހަރުގެ ބައިޑަން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު 5 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ އެމެރިކާގެ އިންތިހާބުގައި ބައިޑަންއާއި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ޓްރަމްޕުގެ އުމުރުފުޅަކީ 77 އަހަރެވެ. ބައިޑަން މުސްކުޅި ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޓްރަމްޕު އަބަދުވެސް ފާޑުވިދާޅުވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް