ads
ދީނާ ހިލާފު ލިޔުންތައް އެޅި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ
ދީނާ ހިލާފު ލިޔުންތަކެއް އެޅި 2 އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މެއިލް ބޮކްސްތަކަށް ދީނާ ހިލާފު ލިޔުންތަކެއް އެޅި 2 އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނާއި ހިލާފު ލިޔުންތަކެއް އަޅައިގެން ހައްޔަރުކުރީ ޖަރުމަނުވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ދެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. 

މި މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ޓްއަރިސްޓް ވިސާގައިކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

your imageދީނާ ހިލާފު ލިޔުންތައް އެޅި މީހުން އެތަކެތި ހިޔާ މެއިލް ބޮކްސްތަކަށް އަޅަނީ 

މި މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބުނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް