ads
ދީނާ ހިލާފު ލިޔުންތައް އެޅި މީހުން އެތަކެތި ހިޔާ މެއިލް ބޮކްސްތަކަށް އަޅަނީ
ދިވެހި ބައިބުލްތައް އެޅި ދެ އަންހެނުންގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް
ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައި ހުރި ބައިބުލްތަކެއް ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މެއިލް ބޮކްސްތަކަށް އަޅަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ 2 އަންހެނުންނެވެ. މި ދެމީހުންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން ވަނީ 10 ދުވަސް ޖަހާ ދީފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ދެ މީހުންނަކީ ޓްއަރިސްޓް ވިސާގައި ރާއްޖެ އައިސް އުޅުނު ދެމީހުންކަމަށެވެ. އަދި މި ދެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނާއި ހިލާފު ލިޔުންތަކެއް އަޅައިގެންކަމަށެވެ. 

 މި ދެމީހުން ގެންގުޅުނު ތަކެތި  ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މެއިލް ބޮކްސްތަކަށް އަޅާތަން ފެންނަ ފޮޓޯތައް ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް