11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސާރާ އަލީ ހާން--
ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ފަންޑަށް އެހީވި އެންމެ ހަގު ތަރިއަކަށް ސާރާ!
Share
ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުން އަރައިގަތުމަށް އިންޑިއާގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފަންޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން އެންމެ ހަގު ތަރިއަކަށް ސައިފް އަލީ ހާނުގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު، ސާރާ ވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

މި ފަންޑަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އަނުޝްކާ ސަރްމާ އަދި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި އާލިއާ ބަޓް އަދި ވިކީ ކައުޝަލްގެ އިތުރުން އަކްޝޭ ކުމާރު ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. މި ލިސްޓަށް އިތުރުވި އެންމެ ހަގު ތަރިއަކީ ސާރާ އެވެ.

އިންސްޓަގްރާމު މެދުވެރިކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް ސާރާ ބުނީ، އޭނާ އެދެނީ މި ފަންޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި އެގޮތުން ގޭގައި ތިބެން ބޭނުމަށް ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ސާރާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ "ކޫލީ ނަމްބަރު ވަން" އެވެ. މިއީ ވަރުން ދާވަންއާއެކު އޭނާ ފެނިގެންދާ ފިލްމެކެވެ.

75%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް