ads
ހއ. ބާރަށުގައި އީދު ފާހަގަކުރަނީ
ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުން، ކުޑަހުވަދޫ، އުނގޫފާރު، ވިލިގިނލީގައި
މިއަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ގައުމީ ފެންވަރުގެ ތިން ރަށެއްގައި ފާހަގަކުރަން ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ އަޝްހާ އީދު ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފާގަހަކުރާނެ ރަށްތަސް ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައި މިވަނީ އެކަމަށް އެދި ރަށްތަކުން ހުށައެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ. 

ބޮޑު އީދު ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ނިންމި ރަށްތައް 

  • ދ. ކުޑަހުވަދޫ 
  • ރ. އުނގޫފާރު 
  • ގއ. ވިލިގިނލި

ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަށްރަށުން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 26 ރަށަކުން ވަނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިއެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ އުތުރުން 7 ރަށަކާއި މެދުރާއްޖެ ތެރެއިން 10 ރަށަކާއި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން 9 ރަށަކެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް