ads
ދެ ސައިކަލް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް، އެކަކަށް ދަނީ ފަރުވާދެމުން
މާލޭގައި ހިންގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި މީހަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ބުރުޒުމަގު ޓީވީއެމް ކައިރީގައިކަމަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނޣީ ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެންކަމަށާއި މި ދެ ސައިކަލްގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ބުނެެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެ ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށްކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް