ads
ޔޫތު މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ސަސްގެ ކުޅުންތެރިއެއް
އޮޑި - ސަސްގެ މެޗު އެއްވަރު
އެފްއޭއެމް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު، ސަސްއާ އޮޑި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ސަސްއާ އޮޑި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ އެއް ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ. މި މުބާރާތުގައި ސަސް އިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުރު އަތުން މޮޅުވިއިރު، އޮޑިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އަތުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިރޭ ވެސް މެޗެއް ކުޅޭނެ އެވެ. މިރޭ ކުޅޭނީ، ގްރޫޕް އޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އާއި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވެ، ޓީސީ އަށް ސެމީން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް