ads
މިނިސްޓަރު ސައީދު އެމެރިކާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއިން އެމެރިކާ އާއެކު ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓު ކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިވަގުތު އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓު ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ އެކު މި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމު ކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޗެމްބާ އޮފް ކޮމާސް އިންނެވެ.

ސައީދުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއާއި އެމެރިކާގެ ދެމެދުގައި އޮތް ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓުމެންޓުގެ ދާއިރާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެ އެވެ. 

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓުމެންޓު ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ބޭރުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އިންވެސްޓަރުންނާ ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ސައީދުވަނީ ޗައިނާއާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުތަކުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް