ads
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އިސްލާމީ އަގީދާ 2 ވަނަ ދައުރާގެ ތެރެއިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންއެކި ދާއިރާތަކުން މަހާސިންތާތަކެއް ބާއްވަނީ
އެކި ދާއިރާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިއަހަރު މަހާސިންތާތަކެއް ބޭއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިއަހަރު 6 މާހާސިންތާއެއް ބާއްވަން ނިންމާ އެކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މީ މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ މުހިއްމު މަހާސިންތާތަކެއްކަމަށެވެ. 

މަހާސިންތާ ބާއްވާ ދާއިރާތަކާއި ތާރީހް 

  • އިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާ / އޮގަސްޓް 24 
  • ޖަމްއިއްޔާ މަހާސިންތާ / ސެޕްޓެމްބަރު 4 
  • އިމާމުންގެ މަހާސިންތާ / ސެޕްޓެމްބަރު 21 
  • ޒަކާތު މަހާސިންތާ / އޮކްޓޫބަރު 26 
  • ހައްޖާއި އުމްރާ މަހާސިންތާ / އޮކްޓޫބަރު 
  • ފަތުވާ މަޖްްލިސް މަހާސިންތާ / ނޮވެމްބަރު 

މި މަހާސިންތާތަކުގެ ބޭނުމަކީ މި ދާއިރާތަކުން ހިދުމަތް ދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުވުންކަމަށެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުއަށް ސައްހަ އަޤީދާ ކިޔައިދިނުމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަކީވެސް މި މަހާސިންތާގެ ބޭނުމެއްކަމަށް އެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް