ads
ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ރޯވި ކާރު. ފޮޓޯ: ހިރާސް
ލިންކު ރޯޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި ރޯވެއްޖެ
ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

މި ކާރުގައި ރޯވީ ލ. މާންދޫއިން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް  އަނިޔާއެއް ނުވެއެވެ.

މި ކާރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ވަނީ ނިންވާލާފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މި ކާރުގައި ރޯވީ ކިީއްވެކަމެއް އަދި ނޭގެއެވެ. 

މި ކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް