9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏30,935,011
INFECTED
🌏21,159,459
RECOVERED
🌏959,565
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
"ފިޔާ ބޮކޭ" ހަދިޔާ ކުރަނީ--
ފިޔާ އަގުބޮޑުވުމުން ކައިވެނި ހަދިޔާއަކަށް "ފިޔާ ބޮކޭ"!
Share
އިންޑިއާގައި ފިޔަލުގެ އަގު އާދަޔާ ހިލާފަށް އުފުލެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކައިވެނި ހަފްލާއެއްގައި ހަދިޔާއަކަށް ފިޔަލުން ހަދާފައިވާ "ބޮކޭ" އެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.
Advertisement
އިންޑިއާގައި ފިޔަލުގެ އަގު އާދަޔާ ހިލާފަށް އުފުލެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކައިވެނި ހަފްލާއެއްގައި ހަދިޔާއަކަށް ފިޔަލުން ހަދާފައިވާ "ބޮކޭ" އެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

އެ "ފިޔާ ބޮކޭ" ލިބިފައި ވަނީ ޓެމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގައި ކައިވެނި ކުރި ބަޔަކަށެވެ. ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ނޫހުގައިވާ ގޮތުން އެ ހަދިޔާ ދީފައި ވަނީ ކައިވެނި ކުރި ދެ މީހުން ރައްޓެހި ބަޔެކެވެ.

ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގައި ފިޔަލުގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ސްޓޭޓުގައި ފިޔާ ކިލޯއެއް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ވެސް ލިބެނީ 150 އާއި 160 ރުޕީޒް އަށެވެ.

އެހެން ސްޓޭޓުތަކުގައި އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ފިޔާ ކިލޯއެއް ލިބެނީ 200 ރުޕީޒް އަށެވެ. ކައިވެނި ހަފްލާގައި ހަދިޔާ ކުރި "ފިޔާ ބޮކޭ" އަކީ 2.5 ކިލޯގެ ފިޔަލުން ހަދާފައިވާ ބޮކޭ އެކެވެ.

އެ "ފިޔާ ބޮކޭ" ހަދިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވުމާއެކު، އެކަމަށް ވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފަ އެވެ.ދާދި ފަހުން ޕާކިސްތާނުގައި ވެސް ވަނީ މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފަ އެވެ. ޕާކިސްތާނު އަންހެނަކު ކައިވެންޏަށް ގަހަނާގެ ގޮތުގައި ޓޮމާޓޯ ބޭނުން ކުރީ، އެގައުމުގައި ޓޮމާޓޯގެ އަގު އާދަޔާ ހިލާފަށް އުފުލުމުންނެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް