9568
CONFIRMED

DEATHS
8077
RECOVERED
🌏30,406,197
INFECTED
🌏20,683,110
RECOVERED
🌏950,520
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަނީ--
ތިން މިސްކިތަކުން ކޮވިޑު ކޭސްތަކެއް ފެނިގެން ޑިސްއިންފެކްޓްކުރަނީ
Share
މާލޭގެ ތިން މިސްކިތަކުން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިގެން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައި ވަނީ މަސްޖިދް ސުލްތާން ހަސަން އިއްޒުއްދީން އާއި މަސްޖިދް ސުލްތާން މުހައްމަދު އިމާދުއްދީންގެ އިތުރުން މަސްޖިދު އަފީފުއްދީނުންނެވެ.

އެގޮތުން އެ ތިން މިސްކިތް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނައިރު އެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ތިން މިސްކިތް ވެސް ހުޅުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް