ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު އައިޝަތު ޒާހިރާ -- ފޮޓޯ:ޓުވިޓަރ
31 އަހަރަށް އަހަރަށްފަހު އައިޝަތު ޒާހިރާ އެމްއެމްއޭ އާ ދުރަށް
Share
31 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އިހްލާސްތެރި ކަމާއިއެކު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އަތޯރަޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު އައިޝަތު ޒާހިރާ އެ މަގާމުން ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.
Advertisement

ޒާހިރާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި އެކުގައި އެ މަގާމު މިހާރު ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބުމުން އައްޔަން ކުރައްވާ މަގާމެކެވެ. 

އެމްއެމްއޭގެ ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވޭނީވެސް ދެ ދައުރުއެވެ.  31 އަހަރަށްފަހު ޒާހިރާ އެމަގާމުން ރިޓަޔާ ކުރެއްވިއިރު އޭނާ ވަނީ އެ މަގާމުގައި 6 އަހަރުގެ 2 ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ ޒާހިރާ އެމްއެމްއޭ އަށް އިހްލާސްތެރި ކަމާއިއެކު ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 

އެމްއެމްއޭ އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނީއްސުރެ އެ އިދާރާގައި ޒާހިރާ ވަނީ ހިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް