ސްވިމިންގ އިވެންޓެއްގެ ތެރެއިން
ސްވިމިންގެ ރައީސަކަށް ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ޗަމްޕީ
Share
ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު (ޗަމްޕީ) ހޮވިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ޗަމްޕީ ހޮވުނީ ދެން އެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަން ހުށަހެޅުއްވި ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެންޑިޑެސީ އެސޯސިއޭޝަނުން ގަބޫލު ނުކުރުމުން، ހަމަ އެކަނި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުންނެވެ.

ހުޅުމާލޭ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ބޭއްވުނު ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބުގައި 63 ފަރާތަކުން ވަނީ ވޯޓުލައިފަ އެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް ޗަމްޕީ އިންތިހާބުވީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުގައި 48 ވޯޓާއެކުގަ އެވެ. ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބަކަށް ހޮވުނީ އިސްމާއިލް އަލީއެވެ. އޭނާއަކީ މިހާރުވެސް ނައިބު ރައީސްއެވެ.  

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު މި ބޭއްވުނީ، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެކި ފަހަރުގެ މަތިން އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް