CONFIRMED

DEATHS

RECOVERED
🌏29,764,055
INFECTED
🌏20,225,219
RECOVERED
🌏939,473
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އެސްބީއައި އިން މާލޭގައި ހިންގާ ބޭންކް
ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން އެސްބީއައި އިން ވެސް 16 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކޮށްފި
Share
ކޮވިޑް-19 އާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރާ ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ވެސް 16 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކޮށްފައި ވާކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެސްބީއައި ގެ ރާއްޖޭގެ ބްރާންޗުން ލިކުއިޑިޓީ ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 16.20 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. 

އަދި ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ބޭންކުން ލޯނުނަގާފައިވާ 200 ފަރާތެއްގެ ލޯނު ދެއްކުން ވެސް ފަސްކޮށްދީފައި ވާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެ އެވެ. 

އެސްބީއައި އަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ އަދި އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮމާޝަލް ބޭންކެވެ. އެ ބޭންކުގެ ދެ ބްރާންޗެއް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިރު، އެ ބްރާންޗްތައް ހުންނަނީ މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ގައި އެވެ. 

އިންޑިއާ އަކީ އަބަދުވެސް އެކި ގޮތް ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު ގިނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ގައުމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އިރު، ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު ވެސް އެގައުމުން ވަނީ ރާއްޖ އަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. 

އެގޮތުން ދާދި ފަހުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ އްޖޭގެ ހީނަރުވެފައިވާ އިގްތިސާދުން އަރާގަތުމަށް، ބޮޑު ފައިނޭންޝަލް ޕެކޭޖެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް