4769
CONFIRMED

DEATHS
2755
RECOVERED
🌏19,261,031
INFECTED
🌏11,669,922
RECOVERED
🌏718,425
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
އާސެނަލްގެ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން
އާސެނަލް އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
Share
އާސެނަލް އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ވެބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދެވެރި ޗެލްސީގެ މައްްޗަށް އާސެނަލް ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރި ހޯދީ ޗެލްސީންނެވެ. މެޗުގެ 5 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗެލްސީއަށް ލީޑު ހޯދައިދިނީ ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗްއެވެ. މި މެޗުގައި އާސެނަލްއިން ކާމިޔާބު ކުރި ދެ ލަނޑު ވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕިއާ އައުބަމެޔަންގް އެވެ. 

މިރޭގެ ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، އާސެނަލްއިން ކާމިޔާބު ކުރި ތަށްޓަކީ އެޓީމުން މިހާތަނަށް ކާމިޔާބު ކުރި 14 ވަނަ އެފްއޭ ކަޕް ތަށްޓެވެ. އަދި ޓީމުގެ ކޯޗު ކަމާއި އަލަށް ހަވާލުވި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ، އަރްޓޭޓާ ކޯޗެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކްލަބާއެކު ކާމިޔާބު ކުރި ފުރަތަމަ ތަށި ވެސް މެއެވެ. މީގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އަރްޓޭޓާ ވަނީ އާސެނަލްއާއެކު އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް