13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ކިއާރާ އާއި ވަރުން
ވަރުން އާއި ކިއާރާ ކަރަންގެ އާ ފިލްމަކުން!
Share
ވަރުން ދާވަން އާއި ކިއާރާ އަދްވާނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ އާ ފިލްމަކުން ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

އީޓައިމްސް ނޫހުގައި ވާގޮތުން އެ ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ވަނީ ކަރަން ޖޯހަރު އޭނާ ކައިރީ ވަރުން އާއި ކިއާރާއާ އެކު އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަ ބުނެފަ އެވެ.

އެގޮތިން މި ދެތަރިން ކަރަންގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން އޮފީހުން ދާދިފަހުން ފެނިފައި ވާއިރު، އީޓައިމްސް އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ވަނީ އެއީ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ. 

ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފި ނަމަ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު ނުވަތަ ނޮވެމްބަރުގައި މުމްބާއީއަށް ރިލީސް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ނޫހުން ބުނެ އެވެ. އަދި އެ ނޫހުގައި ވާގޮތުން ފިލްމުގެ ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ މިހާރު ނިމިފަ އެވެ. 

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަރުންގެ ފަހުގެ ފިލްމު ކޫލީ ނަންބަރު 01 ރިލީސް ކުރުން ލަސްވެފައި ވާއިރު، ބެލުންތެރިން ވަނީ ފިލްމު ރިލީސް ކުރާނެ ދުވަހަކަށް ކެންމަދުވެފަ އެވެ. 

ވަރުން ބެލުންތެރިންގެ ތެރެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީސް ކުރި ފިލްމު ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ އިން ނެވެ. އޭގެ ފަހުން އެނާ ވަނީ ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކަކުން ފެނިފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް