CONFIRMED

DEATHS

RECOVERED
🌏29,764,055
INFECTED
🌏20,225,219
RECOVERED
🌏939,473
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް--
އޭސީސީގެ ތަހުގީގުތަކުގެ މައުލޫމާތު ނުދީގެން ޕީޖީގެ، ސިއްރު ސިޓީއެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
Share
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުތަކުގެ މައުލޫމާތުދޭން ދެކޮޅު ހެދުމާއި ގުޅިގެން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް، ސިއްރު ސިޓީއެއް މަޖިލީހަށް ފިނުއްވައިފި އެވެ.
Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ އެ ސިޓީއަކީ އޭސީސީން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގުތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާތީ ޕީޖީ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް ކަމަށެވެ. 

އެކަމަކު އެ ސިޓީއަކީ ސިއްރު ސިޓީއަކަށްވާތީ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ވެސް ސިއްރުންނެވެ. 

ޖިނާއީ ކުށްތަކުގައި ހިންގާ ތަހުގީހުތައް، ބެލުމުގެ ބާރު ގާނޫނުއަސާސީން ޕީޖީއަށް ލިބިފައިވާއިރު އެފަދަ ތަހުގީގުތައް ހިނގާގޮތް ބެލުމަކީ ވެސް ޕީޖީގެ މައްޗަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް