9494
CONFIRMED

DEATHS
7990
RECOVERED
🌏30,071,368
INFECTED
🌏20,439,652
RECOVERED
🌏944,887
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
މާލޭގެ މަގުމަތި--
ކާފިއު ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު 65 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
Share
ކާފިއު ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅުނު 65 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެޗްއީއޯސީން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން 94 މީހަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 65 މީހަކު ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ކަމަށެވެ. 

ކާފިއު އިއުލާންކުރަން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ވަނީ 376 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ. 

ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު ހިންގަން ފަށާފައިވާއިރު މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ގިނަ ދުވަސްތަކުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އުޅުނީ 100 އިން މަތީގަ އެވެ.  

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ ރޭނގަޑު ދިހަ އަކުން ފަތިހު 5:00 އާއި ހަމަ އަށެެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް