11271
CONFIRMED

DEATHS
10234
RECOVERED
🌏40,729,251
INFECTED
🌏27,846,487
RECOVERED
🌏1,124,027
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އާމިރު ހާން--
އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު މީހުންނާއެކު އާމިރު ހާން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި
Share
ބޮލީވުޑުގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން، އާމިރް ހަނީ ވަނީ އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު އެކި ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ކަމަށް ކަނާތު ފިޔައިގެ ގްރޫޕު، އާރްއެސްއެސް އިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އާރްއެސްއެސްގެ މަޖައްލާ، ޕަންޗްޖަންޔާ ގައި ދާދި ފަހުން ވަނީ ބޮލީވުޑުގެ ފިލްމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުމެއ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ. އާމިރު ހާނަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައި ވަނީ އެ ލިޔުމުގަ އެވެ. 

އެގޮތުން އޭނާގެ ކެރިއާގައި ވަނީ އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ކަމަށާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޗައިނާ އާއި ތުރުކީ ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

އާމިރު ހާން ދާދި ފަހުން ވަނީ ތުރުކީގެ ފަސްޓު ލޭޑީ އެމީން އުރުދުގާންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަށް ވެސް އެ މަޖައްލާއިން ފާޑުކިޔާފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އާމިރު ހާނަކީ ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ "ފެވަރިޓް" ކަމަށް ވެސް ލިޔެފައި ވެއެވެ. އެކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ އާމިރު ހާނުގެ ފިލްމުތަކަށް ޗައިނާގައި ހިޓުވުމެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް