11271
CONFIRMED

DEATHS
10234
RECOVERED
🌏40,729,251
INFECTED
🌏27,846,487
RECOVERED
🌏1,124,027
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ވިކްޓޯރިއާޒް ސީކްރެޓް މޮޑެލް އެލެސެންޑްރާ--
ވިކްޓޯރިއާޒް ސީކްރެޓް މޮޑެލް އެލެސެންޑްރާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ
Share
ވިކްޓޯރިއާޒް ސީކްރެޓް ކުރީގެ މޮޑަލް، އެލެސެންޑްރާ އަމްބްރޯޒިއޯ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.
Advertisement

އެލެސެންޑްރާ އާއި އޭނާ އެޑޮޕްޓުކޮށްފައިވާ ދެ ކުދިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނީ ވޮލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި ރިސޯޓުގައި ކަމަށް މެއިލް އޮންލައިން އިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. 

މި ޗުއްޓީ ދަތުރުގައި އެލެސެންޑްރާގެ 12 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ އުފަންދުވަސް ވަނީ ރިސޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. ޗުއްޓީގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯތައް އޭނާ ދަނީ އިންސްޓަގްރާމުގައި ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ. 

އެލެސެންޑްރާ ވަނީ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. 

އޭނާގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ ވެސް ވަނީ ހަމަ އެ ރިސޯޓަށް ދާދި ފަހުން އައިސްފަ އެވެ. 

ލޮކްޑައުން އަށް ފަހު ޖުލައި 15 ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް، އަންނަމުން ދަނީ މަދު ފަތުރުވެރިންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް